torsdag 28 maj 2015

Livsstilsfaktorer och utvärderingar

Studenternas uppgift att intervjua patienter med nedsatt rörelseförmåga och hypertoni eller diabetes,  om vilken roll motion haft i deras behandling föll väl ut. Studenterna beskriver nyanserade samtal, där både ambivalens och beslutsamhet funnits med hos patienterna och där ingen förändring skett förrän patienterna själv varit redo och hittat motivationen. Och hur det kan gå upp och ner i perioder. Exempelvis fick de tala med en diabetiker som efter en cancerbehandling blev trött och nedstämd och inte hade möjlighet att promenera och spela boule som han brukar. HbA1C skenade iväg och allt kändes ganska mörkt. Men av flera skäl började livsglädjen komma tillbaka och det blev plötsligt härligt med promenader igen, patienten kände sig starkare (och HbA1C sjönk). Vi hade också under dessa dagar en konsultation som gav prov på hur svårt det kan vara.Där var min uppgift att hitta ett respektfullt, nyfiket sätt att få tillstånd en diskussion kring livsstilsfaktorer, men det blev mer ett obehagligt förhör. Jag och studenten fick tillfälle att fundera – vad gick fel? Hur kan man reparera och göra om till nästa möte? För det går! Som allmänläkare har vi kontinuiteten till hjälp.


Att utvärdera terminen tillsammans var bra också. Vi handledare fick med oss en del synpunkter, exempelvis att det kan gå litet fort ibland med status. Det ska vi tänka på till nästa termin, att ge studenten mer tid hjärt-auskultation under ett patientmöte och inte behöva göra fler delar ur status även om vi handledare gör det. Tack. Och tack för terminen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar