söndag 14 september 2014

LKC School of Medicine i Singapore

En första rapport från Singapore

Att under en termin få vara gästprofessor och lärare vid ett universitet i Singapore – på många sätt Asiens centrum – skapar fantastiska möjligheter till just mitt livslånga lärande.  

Under 2013 nominerades jag av KI och fick så småningom ett stipendium från SINT (se stint.se) för att verka vid Lee Kong Chian (LKC) School of Medicine som är en del av Nanyang Technological University (NTU) – ett av de två stora universiteten här med mer än 30 tusen studenter. Läkarprogrammet vid NTU är nytt och startade för endast 2 år sedan, i ett nära samarbete med Imperial College i London och flera av mina medarbetare kommer därför därifrån.

Omställningen som kräva när man flyttar hit var och är större än vad jag hann fundera över innan jag åkte. Både yrkesmässigt och privat, känslomässigt och intellektuellt, praktiskt och teoretiskt – listan kan göras lång och den blir tydlig först när man inser att det inte handlar är en konferens eller resa, utan något helt annat...

Här några första intryck och reflektioner:
– Studenterna är unga och väldigt homogena på många sätt. Dom får sin vita rock under en ceremoni redan första veckan. Glädjen och engagemanget går inte att ta miste på i bilden nedan från ´the white coat cermony´ som man rapporterade om på TV samma kväll.


– Den internationella samverkan är omfattande och medarbetare från andra länder, Sverige eller KI finns nästan överallt. Rektorn vid NTU, Bertil Andersson, kommer från Linköpings Universitet, och jag träffade honom och flera andra från Sverige redan första veckan.

– Satsningen på IT är omfattande och sker på bred front med en till synes obegränsad ekonomi.

– Och så klimatet förstås, vanligen över 30 med en relativ värme motsvarande ytterligare 6-7 grader om man tar hänsyn till luftfuktigheten. Men det går faktiskt bra att hantera ...

Jag återkommer snart med fler intryck och reflektioner.


En andra rapport från Singapore

– Pedagogiken här bygger nästan genomgående på det omvända klassrummet (flipped classroom) och teambaserat lärande (TBL). Inför en TBL-dag som man vanligen har 2 gånger per vecka så förbereder sig studenterna en halv till en dag innan med instudering på egen hand eller med sin grupp. Digitalt material finns i förväg, främst som text (i Powerpoint eller pdf-fil) eller som video i form av föreläsning med Powerpoint. Modellen ger mer tid och utrymme i klassrummet för t.ex. laborativt arbete som bilden visar.

Fördelarna är bland annat att studenterna kan lära sig i sin egen takt, de hela tiden har tillgång till materialet och kan upprepa en föreläsning så ofta de vill, och att det blir tid för ett fördjupat arbete i samverkan med sina lärare. Funktionen som lärare blir främst att vara ämnesexpert, att svara på frågor och ha kortare dragningar. Under en TBL-dag har en lärare ansvar enbart för processen (facilitator) utan att ha särskild ämneskunskap, och två till tre lärare är på plats som ämnesexperter under delar av dagen.  
– Pedagogiken får ett bra genomslag inte minst genom det stora satsningen på IT. Och mina funderingar går kring hur man ska kunna genomföra något liknande på KI med lite mer begränsade resurser. 

– Sen något kort om arkitekturen. Bilden visar den gamla och nya byggnaden, och man får säga att dom smälter bra ihop. Det nya huset blir nästan på ett magiskt sätt osynligt, och jag undrar nästan om huset påverkar undervisningen. Hela stan är fylld av ganska häftig arkitektur, och det visar jag mer prov på i nästa rapport. 


Fortsatt rapport från Singapore

 – Primärvården är under snabb utveckling, liksom egentligen hela sjukvårdssystemet, och utförs i försat hand av ett stort antal enskilda och privata allmänläkare (GP). Här betalar men en lite högre avgift än vid de närmare 20 större ”polyclinics” som är öppna för alla till en kostnad i nivå med Svensk primärvård. Under en vecka är undervisningen på termin 1 förlagd vid Bukit Batok Polyclinic som ses på bilden. Den kan jämföras med en av våra större vårdcentraler med närakut.– Jag medverkade som ”co-teacher” under den veckan och höll bl.a. ett seminarium om primärvård och allmänmedicin i ett brett perspektiv. Man diskuterar här just nu behovet av ”listning” och en bättre möjlighet att få träffa samma läkare eller annan vårdgivare utan tvingas att gå till en privat verksamhet mot en högre avgift. Undervisningen är förlagd bara till en av poliklinikerna genom ett särskilt avtal. En tillräcklig ersättningen är även här en viktig förutsättning för att ta emot studenter. Alla har en mycket tung klinisk verksamhet med ofta mer än 30 patienter per dag som allmänläkare.


– Sen några tankar om staden och landet i stort. Och jag hittade en bild i kameran som sammanfattar Singapore på ett bra sätt. Bilden är från Formel 1-loppet härmom veckan, som hålls här varje år mitt i stan. 

I bakgrunden ser man Marina Bay Sands, ett gigantiskt hotell med ett båtformat park- och poolområde byggt på taket. Med andra ord – här kör man med full fart framåt och allt är möjligt.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar